2020 – Vol. 5 No. 1

Volume 5, Number 1

Editor’s Note

Croatia as a Sports Brand – Recognition of Croatian Sport and Athletes Among European Students

Sport is one of the most effective promotional channels of a country that helps the country to become well-known. However, to achieve this, except the successes of athletes of one country it requires other conditions because not all sports are equally popular all over the world. Because of this, the great (global) success of an athlete is not necessarily a precondition that the athlete and country from where he or she comes is well-known because of him or her. According to the aforementioned, this paper deals with the recognition of Croatian sports and Croatian athletes at the European level. Since Croatian independence, Croatian athletes have achieved remarkable sports results and they are one of the strongest promotional channels of this small country. The purpose of this paper is to determine how strong Croatia is as a sport brand among young European students and whether Croatia is recognized at all through sport. To determine this, the authors undertook two researches during the European University Games (Zagreb & Rijeka, 2016 – 1762 respondents and Coimbra, 2018 – 1188 respondents) using the questionnaire as a research method. The outline of the paper shows that respondents in the researches recognize Croatia as a s sports country, highly evaluated the sport element related to Croatia, and considered the Croatian football kit as being highly recognizable. The paper presents the key results.

Tanja Grmuša, Hazuki Mori – The Role of Stereotypes in the Creation of National Image: The Image of Croatia held by Japanese People

How do stereotypes work while national images are built? This is one of the major questions in our long-term research project. As the first step towards finding answers to this question, this paper explores Japanese stereotypes of Croatia as a case example through qualitative approaches. The main reasons Japanese stereotypes are discussed here are: 1) we believe that Japanese people do not have a strong bias toward Croatia, either positive or negative, and 2) we hope to somehow contribute to Croatian tourism strategies, which should be based on the creation of a good national image – Croatia can become a more popular destination for more Japanese people. One of the main objectives of this paper is to contribute to the Croatian tourism industry, as well as to research stereotypes and national branding based on these motives.

Sara Melkić, Izidora Marković Vukadin, Lucija Roknić – Održivi turizam – samozavaravanje, ideja ili realnost?

Dugoročna konkurentnost turističkih destinacija izravno je povezana s njihovim održivim razvojem. Iznimno važno polazište za upravljanje turizmom, s naglaskom na održivo upravljanje, jest prepoznavanje stanja održivosti utemeljeno na pokazateljima. Tek ocjenom stanja, ali i kontinuiranim praćenjem održivosti, stvara se potrebna informacijska osnova za djelotvorno upravljanje razvojem u željenom, održivom smjeru. S intencijom etabliranja Hrvatske kao održive destinacije, važna je namjera destinacijskih menadžment organizacija da se okrenu održivosti turizma, kroz konkretne aktivnosti i mjere, a ne samo deklarativno. U tu svrhu analizirana je situacija u lokalnim turističkim zajednicama u Jadranskoj i Kontinentalnoj Hrvatskoj s ciljem utvrđivanja u kojoj mjeri se prati stanje održivosti, provode aktivnosti iz sfere održivosti (i zelenog turizma) te daju li planski i upravljački dokumenti jasne smjernice za održivi razvoj destinacija. Temeljem analize možemo zaključiti da postoji pet osnovnih tipa destinacija s obzirom na odnos prema održivom turizmu: destinacije koje koriste održivost samo kao termin bez pokrića (1), destinacije koje imaju idejna rješenja, ali ne provode projekte (2), destinacije s nizom aktivnosti u jednoj dimenziji održivosti (3), destinacije s provedenim projektima u svim dimenzijama održivosti (4) i destinacije koje održivost doživljavaju kao dio imidža i realnost destinacije te mjere učinke turizma na održivost i temeljem mjerenja provode projekte u svim dimenzijama održivosti (5).

Davor Trbušić, Stipan Rimac – Kardinal Stepinac kao element u oblikovanju imidža nacionalnog brenda Hrvatske

Nacionalni identitet Hrvatske neodvojiv je od kršćanskog i katoličkog identiteta, koji je kroz 14-stoljetnu povijest srastao s hrvatskim narodom. Mnogi su velikani duha svojim radom i životom zadužili Hrvatsku te tako ostali upamćeni u kolektivnoj memoriji hrvatskoga naroda. Jedan od njih je zasigurno i Alojzije Stepinac, zagrebački nadbiskup i kardinal. Budući da ni pedeset devet godina nakon njegove smrti valorizacija lika i djela kardinala Stepinca ne prestaje izazivati velik interes u hrvatskom javnom prostoru, nameće se sljedeće problemsko pitanje: Je li kardinal Stepinac percipiran kao pozitivan ili negativan element nacionalnog brenda Hrvatske? Stoga ovaj rad, u čijem je središtu istraživanje o predodžbama studentske populacije o kardinalu Stepincu, analizira kakav imidž među ispitanicima uživa taj crkveni velikodostojnik. Rad se bavi i pitanjem treba li Crkva u Hrvatskoj kao stanoviti brend u budućnosti uložiti veće napore pri komuniciranju svojih podbrendova, koji su utkani u izgradnju hrvatskog nacionalnog identiteta. Ključni rezultati istraživanja pokazali su kako većina ispitanika kardinala Stepinca percipira kao pozitivnu povijesnu ličnost koja doprinosi pozitivnoj percepciji nacionalnog brenda Hrvatske. Također, sudionici istraživanja se o kardinalu Stepincu najviše informiraju putem tradicionalnih medija, dok su s druge strane napore Crkve u Hrvatskoj pri komuniciranju svojih brendova u javnosti ocijenili nedovoljnima.

Marija Završki, Katarina Horvat – Uloga i utjecaj e-marketinga u turizmu Slavonije i Baranje

Sve veća uloga e-marketinga u turizmu utjecala je na razvoj međusobne komunikacije lokalnog stanovništva, posebice u ruralnim destinacijama i turističkih djelatnika. Oni zajedno participiraju u stvaranju infrastrukture na način koji im pomaže u poboljšanju razvoja turizma. Kontinentalni se turizam u Hrvatskoj počinje intenzivnije razvijati, a turizam u Slavoniji, Baranji i Srijemu ima izražen potencijal za razvoj turističkog identiteta istočne regije. Ključnu ulogu u promociji destinacije Slavonije za domaće i strane goste na internetu imaju posebne e-zajednice koje čine dionici javnog i civilnog sektora, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, stručna udruženja u turizmu i lokalna obiteljska gospodarstva s djelatnošću u turizmu. Ovaj se rad bavi utjecajem nositelja funkcije turističkog razvoja i upravljanjem imidža turističke ponude u e-sferi, a popratno istraživanje temelji se na kombinaciji teorijskog pristupa i empirijskih podataka i predstavlja način na koji ti subjekti kombiniraju i surađuju u oblikovanju krovnog marketinškog koncepta promocije turističke ponude u Slavoniji.

Call for Papers

Instructions for Authors

Code of Ethics

About Publisher

The Edward Bernays University College is the first in Croatia to carry out comprehensive specialised education in communication management and public relations.

Publisher info

Edward Bernays University College
Address: Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb
E-mail: info@bernays.hr
Web: www.bernays.hr

Follow us